Victoria Palace Theatre

Det har vært et teater på dette området siden 1832, opprinnelig kjent som Moys Music Hall, i god tid før det kommer av jernbanen. Dette ble deretter omdøpt i 1863 og ble The Royal Standard Music Hall. I 1886, når Victoria Street og Victoria Station ble bygget, teateret ble revet og gjenoppbygget Royal Standard Music Hall ble “den mest komfortable Hall of underholdning i London… ingen regning har blitt spart.”

Kontakt: 0844 248 5000

Teatre i London |