Victoria Palace Theatre

יש כבר תיאטרון באתר הזה מאז 1832, במקור נקרא Moys מיוזיק הול, גם לפני בוא הרכבת. אז זה היה שמם ב 1863 והפכתי המלכותי רגיל מיוזיק הול. ב 1886, כאשר רחוב ויקטוריה ותחנת ויקטוריה נבנו, the theatre was demolished and the rebuilt Royal Standard Music Hall became “the most comfortable Hall of entertainment in London… no expense has been spared.”

מגע: 0844 248 5000

תיאטראות בלונדון |