The Victoria and Albert Museum

עולמות המוזיאון הגדול ביותר, הוא מכיל חפצים מכל רחבי העולם .
שעתי פתיחה:

יום שני, יום ה ', Sat-Sun 10am-5:30בערב
ו ' 10am-22:00

תחנת הרכבת התחתית הקרובה ביותר: South Kensington

אטרקציות בלונדון, מוזיאונים בלונדון |