The Science Museum

מוזיאון זה מכיל כל מה שאתה צריך לדעת מהעבר ובהווה, מהחלל וטכנולוגיה להובלה ורפואה. כמו כן, יש קולנוע Imax וסימולטור מציאות מדומה.
שעתי פתיחה:

מגע: 0870 870 4868

תחנת הרכבת התחתית הקרובה ביותר: South Kensington

אטרקציות בלונדון, מוזיאונים בלונדון |